Інформаційно-бібліографічний відділ

Відділ здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів та інформаційне забезпечення науково-педагогічного, навчального та виховного процесів університету; вивчає інформаційні потреби науково-педагогічного складу, аспірантів, магістрів та студентів; створює оптимальні умови для задоволення запитів користувачів усіма формами та методами бібліографічної роботи.

Основні напрями роботи відділу:

  • виконання усних та письмових бібліографічних довідок згідно запитів користувачів бібліотеки;
  • надання консультацій з питань використання довідково-пошукового апарату;
  • обслуговування віддалених користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка»;
  • проведення Дня інформації, Дня першокурсника;
  • консультування щодо бібліографічного оформлення списку джерел до наукової роботи;
  • індексування наукових робіт за таблицями УДК;
  • проведення практичних занять з формування інформаційної культури користувачів;
  • аналiтико-синтетична обробка перiодичних та продовжуваних видань, збiрникiв наукових праць та матеріалів конференцій шляхом вiдображення змiсту в електронному каталозі;
  • складання бібліографічних покажчиків та методичних матеріалів на допомогу навчальній та науково-дослідній діяльності університету.

Інформація – найважливіший ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти і використовувати інформацію – пріоритети нашої роботи.

e-mail: ibv2014@ukr.net
тел. +38(044)529-98-34
bibliographydepart05

Завідувач відділу:
Степко Вероніка Віталіївна

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34