Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ поєднує традиційні форми і методи бібліографічної роботи і сучасні інформаційні технології та виконує такі функції:

 • здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки;
 • виконує усні та письмові бібліографічні довідки;
 • надає консультації з питань використання довідково-пошукового апарату бібліотеки;
 • здiйснює аналiтико-синтетичну обробку перiодичних видань, збiрникiв наукових праць шляхом вiдображення їх змiсту в електронному каталозі;
 • готує бібліографічні посібники та методичні матеріали;
 • проводить Дні інформації, Дні кафедр;
 • здійснює вибіркове розповсюдження інформації;
 • готує інформаційні списки щодо книгозабезпечення навчальних дисциплін за запитами викладачів;
 • організовує заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань та формування інформаційної (в т. ч. інформаційно-мережевої) культури користувачів;
 • консультує щодо бібліографічного оформлення списку джерел до наукової роботи;
 • здійснює індексацію наукових робіт за таблицями УДК та ББК;
 • надає довідки он-лайн за допомогою служби «Електронна довідка».

Інформація – найважливіший ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти і використовувати інформацію – пріоритети нашої роботи.

e-mail: ibv2014@ukr.net
тел. +38(044)529-98-34
bibliographydepart05

Завідувач відділу:
Степко Вероніка Віталіївна

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34