Науково-методичний відділ із сектором методичної роботи

Науково-методичний відділ сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної, науково-дослідної та методичної діяльності наукової бібліотеки відповідно освітньої, навчальної та наукової спрямованості університету.

Головними напрямками діяльності відділу є науково-дослідна, науково-методична робота, видавнича та рекламна діяльність.

Відділ організовує проведення наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення наукових результатів діяльності бібліотеки. Розробляє плани науково-дослідної роботи бібіотеки та контролює їх виконання, впроваджує результати науково-дослідної роботи у практику роботи бібіліотеки, готує прес-релізи про масові заходи, продукти, ресурси бібліотеки для розміщення їх на офіційному сайті КНУКіМ, бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Сектор методичної роботи здійснює аналітико-прогностичну, методичну і консультативну діяльність, виявляє передові тенденції в бібліотечній справі та впроваджує їх у роботу усіх структурних підрозділів. Оскільки бібліотека є методичним центром для бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв України, сектор здійснює аналіз діяльності бібліотек мережі, надає методичну допомогу, розробляє інструктивно-методичні матеріали.

completiondepart03

Завідувач відділу:
Винокурова Світлана Геннадіївна
e-mail: svetlana_vin@mail.ru
тел. +38(044)529-61-38

methoddepart01

Завідувач сектору:
Скаченко Олена Олексіївна
e-mail: skachenko.nana@mail.ru

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34