Науково-методичний відділ

Науково-методичний відділ сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної, науково-дослідної та методичної діяльності бібліотеки.

Головними напрямами діяльності є:

  • науково-дослідна;
  • науково-методична;
  • науково-інформаційна;
  • видавнича й рекламна.

Відділ організовує проведення наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення результатів діяльності бібліотеки. Бере участь у плануванні науково-дослідної роботи бібліотеки та сприяє її здійсненню, координуючи діяльність підрозділів. Результати наукової роботи оприлюднюються у друкованих виданнях бібліотеки, статтях співробітників у фаховій періодиці та у виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Завідуючий відділом:
Винокурова Світлана Геннадіївна

 

Сектор методичної роботи

Сектор методичної роботи здійснює аналітико-прогностичну, методичну і консультативну діяльність, виявляє передові тенденції в бібліотечній справі та впроваджує їх у роботу всіх структурних підрозділів.

Вивчає нові форми популяризації бібліотечних фондів із застосуванням інформаційних технологій, готує зразки бібліотечних продуктів в електронній формі, поширюючи набутий досвід.

Завідуючий сектором:
Скаченко Олена Олексіївна

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34