Сучасні технології зберігання документів

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Сучасні технології зберігання документів

У межах тижня «Бібліотечний mainstream», присвяченого Всеукраїнському дню бібліотек, обговорювалося таке важливе і болюче питання як зберігання документів у фондах бібліотек.Юрій Горбань, кандидат культурології, доцент Кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директор Наукової бібліотеки в рамках вивчення курсу «Консервація та збереження документів» провів круглий стіл на тему «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках», в якому взяли участь студенти 4-го курсу групи ДМ-14 та ДМ-24 Факультету культурології.

Проблема зберігання документів, яка вимагає прийняття оперативних рішень, розширення діяльності, спрямованої на впровадження новітніх методів захисту документів від руйнування, у будь-якій бібліотеці складається із різних заходів, що слугують виконанню основного завдання – оперативного забезпечення користувачів необхідною інформацією. Про важливість збереження документів свідчать заходи Міністерства культури України, спрямовані на виявлення у бібліотечних фондах цінних та рідкісних видань, моніторинг стану збереження документів, запобігання руйнуванню матеріальної основи бібліотечних та архівних фондів. А це, як показує практика, безперервний процес, який починається з моменту надходження документа до бібліотеки. Студенти почали розмову з методів зберігання книг за часів середньовіччя. Слайди з презентацій яскраво й наочно охарактеризували вирішення проблеми зберігання в тогочасних бібліотеках і напрочуд вірно засвідчили сутність та соціальне призначення бібліотеки давнини – захист і збереження.

У контексті розвитку суспільства знань з бібліотеками відбуваються соціокультурні зміни. Виконуючи і сьогодні меморіальну функцію, бібліотека акцентує увагу на забезпеченні рівного доступу до інформації. На успішному виконанні цих, здавалося б, протилежних завдань – зберігання документів і надання доступу до них – наголошували всі виступаючі. Це забезпечується шляхом створення метаданих, перенесення документованого знання в інші формати на інші носії. Студенти обмінювалися думками про переваги та недоліки різних шляхів переведення паперових книг в машиночитані форми документів (мікрографування, оцифрування) та створення ксерокопій. Дійшли висновку, що переваги або недоліки того чи іншого шляху значною мірою визначаються можливістю використання створених копій сьогодні та в майбутньому.Один із чинників, який впливає на міцність книги, її довговічність – папір, з якого вона зроблена. Учасники мали можливість практично ознайомитися з матеріалами, котрі сьогодні застосовуються в поліграфії: різними видами паперу, палітурного картону та визначали їхні характеристики. Значну увагу було приділено сучасному матеріалу під назвою поліліт, що значно міцніший і довговічніший за традиційний папір і широко використовується в сучасній поліграфії. З палітурних матеріалів Юрій Горбань окремо виділив імітлін – довговічний продукт, що відповідає стандарту ISO 9706 (довговічні папери).

Юрій Іванович зазначив, що із виступів студентів й особистого досвіду можна виділити основні проблеми зберігання документів у бібліотеках:– організаційні (кожна бібліотека сама намагається вирішувати питання збереження власних документів);– фінансові (невідповідність якості паперу зазначеними нормам);– матеріально-технічні (різний стан матеріально-технічної бази бібліотек впливає на можливості збереження документів);– кадрові (недостатнє забезпечення бібліотек реставраторами, ІТ-спеціалістами, які можуть виконувати процеси збереження бібліотечних ресурсів на відповідному рівні).Брала участь у заході й Олена Каракоз, кандидат історичних наук, професор, заступник декана Факультету культурології, яка схвально відгукнулася про таку форму обговорення існуючих проблем, як круглий стіл. Адже для студентів – це можливість розвивати та вдосконалювати самостійність, логічне мислення; вчитися формулювати погляди та переконання; уміння робити висновки та вносити пропозиції. Подякувала учасникам за активність та Юрію Горбаню і співробітникам бібліотеки за організацію та наочність заходу.

Зустріч завершилася врученням сертифіката учасника круглого столу «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках» кожному студенту.

Схожі публікації