Теми наукових робіт

Стратегічний контент бібліотеки закладу вищої освіти в інформаційному та культурному просторі. Реєстраційний номер 0122U001530. Керівники роботи: Горбань Ю.І., Рибка Л.А.

Бібліотека закладу вищої освіти як інтегратор наукової і публікаційної діяльності університету. Реєстраційний номер 0122U001529. Керівники роботи: Куліш Ю.О., Скаченко О.О.