Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. Інформаційний лист

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. Інформаційний лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Триває прийом статей до 44 випуску наукового періодичного видання

«ВІСНИК КНУКІМ. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО»

«Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство» є рецензованим науковим виданням відкритого доступу.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року №886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».

У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.

Мова публікації: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Видання включено до міжнародного реєстру періодичних видань (ISSN International Centre).

Статтям журналу присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Редакція журналу виконує роботу з включення видання до міжнародних електронних каталогів та наукометричних баз даних. Журнал представлено в: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Публікація у журналі – безкоштовна. Авторам надсилається авторський примірник видання.

Прийом статей до 44 випуску триває до 1 травня.

Публікація – у червні 2021 року.

Вимоги до оформлення статей на сайті журналу http://arts-series-knukim.pp.ua/about/submissions

Контакти:
E-mail: arts.series@knukim.edu.ua, lib.nmv@ukr.net

Попередня публікаціяНаступна публікація

Схожі публікації