Впровадження УДК в роботу Наукової бібліотеки КНУКіМ

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > Впровадження УДК в роботу Наукової бібліотеки КНУКіМ

Кабінет Міністрів України 22 березня 2017 р. прийняв постанову № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації, доручивши Міністерству культури України забезпечити протягом 2017 року перехід на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) та визначивши відповідальною за її методичне впровадження державну наукову установу “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.

Для виконання поставленого завдання кожна бібліотека має вирішити низку проблем як методичного так і матеріального характеру. Одна з них – відсутність друкованого варіанту таблиць УДК в останній редакції. Науковій бібліотеці КНУКіМ вдалося розв’язати це завдання. Придбано «Універсальну Десяткову Класифікацію (УДК)» 2017 року видання. Працівники бібліотеки розпочали роботу з її впровадження.

Універсальна Десяткова Класифікація (УДК) [допом. табл., основ. табл.] : пер. з англ. / Держ наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова». – Вид. випр. і допов. – Київ: Кн. палата України ім. І .Федорова : Вид-во Ліра-К, 2017. – 1096 с.

Схожі публікації