Запрошуємо взяти участь у науковому семінарі «Бібліотека. Книга. Наука»

Київський національний університет культури і мистецтв

Наукова бібліотека

Українська бібліотечна асоціація

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у науковому семінарі «Бібліотека. Книга. Наука», що відбудеться 24–25 квітня 2018 р. у м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, наукова бібліотека.

Тематика семінару:

  • Бібліотека у час формування громадянського суспільства.
  • Розвиток бібліотечної галузі: регіональні особливості, корпоративна відповідальність.
  • Документно-інформаційні ресурси України: національні пріорітети.
  • Сучасні виміри наукової та професійної комунікації.
  • Бібліотечний контекст просвітництва як проблема історичної пам’яті та національної ідентичності.
  • Бібліотека і читач: історичні аспекти взаємодії та сучасні форми комунікації.
  • Модернізація підготовки фахівців для національної бібліотечної інформаційної сфери: можливості сучасного університету.
  • Міжнародне співробітництво бібліотек як стратегічний орієнтир міжкультурної комунікації.

 

В рамках проведення наукового семінару відбудеться презентація «Творча лабораторія молодого науковця» та презентація антології «Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв».

Участь у науковому семінарі безкоштовна. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників. Оргкомітет надає допомогу в оформленні офіційних листів-запрошень.

Всі учасники отримають сертифікат, програму семінару, збірник доповідей.

Для участі в науковому семінарі необхідно до 10 квітня 2018 року надіслати заявку і тези (зразок оформлення) доповідей електронною поштою за адресою:
knukim.library@gmail.com або заповнити электронну форму за цим посиланням: (Заповнити форму)

Тези мають відповідати одному з тематичних напрямів семінару, бути належним чином оформлені та відредаговані, оскільки публікуватимуться в авторській редакції.

Контакти оргкомітету семінару:

тел.: 044-529-61-38; 066-995-59-58, e-mail: knukim.library@gmail.com,

Рибка Лариса Анатоліївна

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг – від 2 до 3 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 12,5 мм; усі поля – 20 мм. Сторінки не нумеруються. За наявності посилань, оформляти їх у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту – за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36

 

ПРОГРАМА НАУКОВОГО СЕМІНАРУ:

24 квітня 2018 р.

9.00–10.00           Реєстрація учасників

10.00–11.30          Відкриття семінару, пленарне засідання

11.30–12.00          Перерва

12.00–13.00         Продовження пленарного засідання

13.00–13.30          Перерва

13.30–15.00           Презентація антології «Книгознавча школа КНУКіМ», перше видання серії «Наукові школи»

Регламент виступів: 10 – 15 хвилин

 

25 квітня 2018 р.

10.00–11.30          Творча лабораторія молодого науковця

11.30–12.00          Екскурсія бібліотекою

12.00–13.00          Підбиття підсумків наукового семінару

 

Під час роботи наукового семінару експонуватимуться виставки:

«Видання Наукової бібліотеки КНУКіМ»

«Рідкісні видання бібліотеки»

Інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34