«Звучить в Україні Шевченкове слово»

Наукова бібліотека КНУКіМ > Новини > «Звучить в Україні Шевченкове слово»

З нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка – українського поета, художника, громадського діяча, який з’явився на світ 9 березня 1814 року, співробітники Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв підготували книжкову виставку «Звучить в Україні Шевченкове слово». Експозиція присвячена творчому доробку Тараса Григоровича, дослідженням його життя та діяльності.

Ми всі знаємо офіційну біографію Т. Шевченка напам’ять, втім поза увагою залишаються цікаві факти із життя Кобзаря. Дізнатися про них можна з пропонованих книжок:

Чуб Д. В. Живий Шевченко: Біографічні та літературознавчі оповіді / Д. В. Чуб – Київ : Веселка, 1994. – 141 с.

Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Ю.І. Ковтун – Київ : Україна, 2003. – 207 с.

Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський : Хроніка його життя / О.Я. Кониський ; Упоряд. В.Л. Смілянська. – Київ : Дніпро, 1991. – 702 с.

Остання з наведених книжок – це результат десятирічного дослідження біографії Т.Г. Шевченка, викладений у белетризованій формі.

Серед книг на виставці є присвячені своєрідності художнього світобачення Т. Шевченка. Одна з них:

Пахаренко В. І. Незбагненний апостол. Світобачення Шевченка : [монографія] / В. Пахаренко. – Вид. 2-ге, допов. – Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. – 294 с.

Про мистецьку спадщину Тараса Шевченка можна дізнатися, звернувшись до альбомів з репродукціями його картин і малюнків. Глибокий аналіз малярської творчості подано в книзі:

Антонович Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 270 с.

Монографії присвячені історичній мудрості, духовній державі, світу сакрального слова, філософії творчості Великого Кобзаря:

Сліпушко О. М. Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / О. М. Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : «Київ. ун-т», 2013. – 128 с.

Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. В. Слухай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 224 с.

Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів Т. Шевченка / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

Книги виставки демонструють багатогранність таланту Т. Г. Шевченка, вплив його на розвиток літератури, образотворчого та музичного мистецтва, державотворення. Запрошуємо ознайомитися з книжковою виставкою. Можливо, побачите постать Великого Кобзаря в новому світлі.

Схожі публікації