Звучить в Україні Шевченкове слово

Дата: 09.03.2017 | Рубрика: Новини

Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, талант спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена високої любові до Батьківщини, Тарас Григорович Шевченко по праву займає почесне місце, бо з вогнем у душі захищав свободу і незалежність вітчизни, честь і гідність народу.

З нагоди відзначення шевченківських днів в Україні Наукова бібліотека КНУКіМ пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Звучить в Україні Шевченкове слово». Перший розділ виставки дає можливість зануритись в світ поезії та прози Кобзаря. Серед експонованих книг:

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол. М. Г. Жулинський та ін. – Київ : Наука, 2001 – 2003.

Шевченко Т. Г. Давидові псалми : автографи Т. Шевченка, давньослов’янські тексти, українські переклади / Т. Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 83 с.

Шевченко Т. Г. Думи мої, думи мої : [книга-білінгва] = Мисли мои, мисли мои / Т.  Г. Шевченко ; пер. от укр. Димитр Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с.

Шевченко Т. Г. «Я так її, я так люблю…» : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М.  М. Павлюк, М. Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2004. – 704 с.

Другий розділ знайомить з літературознавчими й біографічними дослідженнями життя і творчості Шевченка. Бібліотека звертає увагу читачів на кілька цікавих видань:

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / І. Огієнко ; упоряд., автор передм. і комент. М. Тимошик. – Київ, 2003. – 430 с.

Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. В. Слухай. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 224 с.

Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н. Л. Білик, І. П. Бондаренко, Г. Г. Верба та ін. ; за ред. І. П. Бондаренка, Л. В. Коломієць. – ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 463 с.

Третій розділ виставки присвячений творчості Т. Г. Шевченка як художника. Найцікавішими серед представлених є книги:

Тарас Шевченко : живопис, графіка : альбом / авт.-сост. Д. В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1986. – 175 с. : іл. – Текст укр., рос., англ., франц. мовами.

Український живопис : сто вибраних творів : альбом /авт.-упоряд. Ю. В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 191 с. : іл. –  Текст укр., резюме рос., англ., франц. мовами.

Всіх бажаючих Наукова бібліотека КНУКіМ запрошує ще раз звернутися до творчості Великого Кобзаря і побачити знайому постать в новому світлі.

Контакти
Email: knukim.library@gmail.com
Тел.: (044) 529–61–38, (044) 529–98–34